Download -Ứng dụng âm thanh, ánh sáng

Download Các ứng dụng âm thanh TCA đã tư vấn thiết kế, thi công: âm thanh công cộng thông báo hội thảo, sân khấu hội trường, âm thanhh karaoke.

TÊN # Download
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ HỘI THẢO TS-690 / TS-691L / TS-692L TS-690 / TS-691L / TS-692L PDF
Hướng dẫn sử dụng, lắp đặt Amly TOA A-2060 TOA A-2060, A-2060 PDF
Hướng dẫn sử dụng, lắp đặt Amly TOA A-230 TOA A-230, A-230 PDF
Hướng dẫn sử dụng Amply TOA A-1240SS, A-1360SS, A-1360MKII Amply TOA A-1240SS, A-1360SS, A-1360MKII PDF
Hướng dẫn sử dụng Amply TOA A-1706, A-1712, A-1724 TOA A-1706, A-1712, A-1724 PDF
Hướng dẫn sử dụng Amply TOA A-1803, A-1806. A-1812 TOA A-1803, A-1806. A-1812 PDF
Hướng dẫn sử dụng, lắp đặt Amply TOA A-2030, A-2060, A-2120, A-2240 TOA A-2030, A-2060, A-2120, A-2240 PDF
Hướng dẫn sử dụng Amply TOA CA-130, CA-160 TOA CA-130, CA-160 PDF
Hướng dẫn sử dụng TOA DT-930 TOA DT-930 PDF
Hướng dẫn sử dụng, lắp đặt Amply TOA P-2240 TOA P-2240 PDF
Hướng dẫn sử dụng, lắp đặt TOA TT-104B TOA TT-104B PDF
Hướng dẫn sử dụng Amply TOA VM-2120, VM-2240 TOA VM-2120, VM-2240 PDF
Hướng dẫn sử dụng Amply TOA VM-3240/3360VA – VM-3240/3360E TOA VM-3240/3360VA – VM-3240/3360E PDF
Hướng dẫn sử dụng Megaphone TOA ER-2215, ER-2215W TOA ER-2215, ER-2215W PDF
Hướng dẫn sử dụng TOA ER-2215, ER-2215w TOA ER-2215, ER-2215w PDF
Hướng dẫn sử dụng, lắp đặt TOA CD-2010R TOA CD-2010R PDF
Hướng dẫn sử dụng, lắp đặt micro TOA EC-380 TOA EC-380 PDF
Hướng dẫn sử dụng, lắp đặt micro TOA ER-520, ER-520W TOA ER-520, ER-520W PDF
Hướng dẫn sử dụng TOA ER-1000 TOA ER-1000 PDF
Hướng dẫn sử dụng TOA ER-1203, ER-1206 TOA ER-1203, ER-1206 PDF
Hướng dẫn sử dụng micro TOA ER-1215, ER-1215S TOA ER-1215, ER-1215S PDF
Hướng dẫn sử dụng micro TOA ER-3215 TOA ER-3215 PDF
Hướng dẫn sử dụng, lắp đặt TOA EV-20R TOA EV-20R PDF
Hướng dẫn sử dụng TOA FV-200EV TOA FV-200EV PDF
Hướng dẫn sử dụng TOA FV-200PP TOA FV-200PP PDF
Hướng dẫn sử dụng, lắp đặt TOA FV-200PS TOA FV-200PS PDF
Hướng dẫn sử dụng, cài đặt micro TOA EC-380 TOA EC-380, EC-380 PDF
Hướng dẫn sử dụng, lắp đặt TOA FV-224PA, FV-248PA TOA FV-224PA, FV-248PA PDF
Hướng dẫn sử dụng, lắp đặt TOA FV-200RF TOA FV-200RF, FV-200RF PDF
Hướng dẫn sử dụng, lắp đặt TOA ER-2230W, ER-2290W TOA ER-2230W, ER-2290W PDF
Hướng dẫn sử dụng, lắp đặt TOA WT-2100 TOA WT-2100, WT-2100 PDF
Hướng dẫn sử dụng, lắp đặt TOA WM-2100 TOA WM-2100, WM-2100 PDF
Hướng dẫn sử dụng, lắp đặt TOA VM-2110 TOA VM-2110, VM-2110 PDF
Hướng dẫn sử dụng, lắp đặt TOA TS-905, TS-907 TOA TS-905, TS-907 PDF
Hướng dẫn sử dụng, lắp đặt micro TOA TS-902 TOA TS-902, TS-902 PDF
Hướng dẫn sử dụng, lắp đặt TOA TS-901 TOA TS-901, TS-901 PDF
Hướng dẫn sử dụng, lắp đặt TOA TS-900 TOA TS-900, TS-900 PDF
Hướng dẫn sử dụng, lắp đặt TOA TS-802 TOA TS-802, TS-802 PDF
Hướng dẫn sử dụng, lắp đặt TOA TS-801 TOA TS-801, TS-801 PDF
Hướng dẫn sử dụng, lắp đặt TOA TS-782 TOA TS-782, TS-782 PDF
Hướng dẫn sử dụng, lắp đặt TOA TS-781 TOA TS-781, TS-781 PDF
Hướng dẫn sử dụng, lắp đặt TOA RM-200M, RM-210 TOA RM-200M, RM-210 PDF
Hệ thống âm thanh hội thảo Bosch CCS1000D cho phòng họp hội nghị trực tuyến nhà máy A40 Bosch CCS1000D PDF
Hướng dẫn sử dụng, lắp đặt amply mixer Bosch PLE-1ME240-EU Bosch PLE-1ME240-EU, PLE-1ME240-EU PDF
Hướng dẫn sử dụng, lắp đặt amply mixer Bosch PLE-1MA030-EU, PLE-1MA060-EU, PLE-1MA120-EU Bosch PLE-1MA030-EU, PLE-1MA060-EU, PLE-1MA120-EU PDF
Hướng dẫn sử dụng Power amply Bosch LBB1930/20, Bosch LBB1935/20, Bosch LBB1938/20, Bosch PLN-1P1000 Power amply Bosch LBB1930/20, Bosch LBB1935/20, Bosch LBB1938/20, Bosch PLN-1P1000 PDF
Hướng dẫn sử dụng loa hộp Bosch LB1-UM50E-L, Bosch LB1-UM50E-D, Bosch LB1-UM20E-L, LB1-UM20E-D Bosch LB1-UM50E-L, Bosch LB1-UM50E-D, Bosch LB1-UM20E-L, LB1-UM20E-D PDF
Hướng dẫn sử dụng loa hộp Bosch LB1-UW06x-x1 Bosch LB1-UW06-D1, Bosch LB1-UW06-L1, Bosch LB1-UW06V-L1, Bosch LB1-UW06V-D1 PDF
Hướng dẫn sử dụng loa hộp Bosch LB1-UW12-x Bosch LB1-UW12-x PDF
Hướng dẫn sử dụng Amply Bosch LBB1990/00 Bosch LBB1990/00 PDF
Hướng dẫn sử dụng micro Bosch CCSD-DL-EU micro Bosch CCSD-DL-EU PDF
Hướng dẫn sử dụng micro Bosch LB1-UM06E-1 Bosch LB1-UM06E-1 PDF
Hướng dẫn sử dụng Bosch LBC 3018/01 Bosch LBC 3018/01 PDF
Hướng dẫn sử dụng đầu phát Bosch PLE-SDT Bosch PLE-SDT PDF
Hướng dẫn sử dụng amply mixer Bosch PLE-1ME060-EU, PLE-1ME120-EU, PLE-1ME240-EU Bosch PLE-1ME060-EU, PLE-1ME120-EU, PLE-1ME240-EU PDF
Hướng dẫn sử dụng amply mixer Bosch PLE-2MA120-EU, PLE-2MA240-EU Bosch PLE-2MA120-EU, PLE-2MA240-EU PDF
Hướng dẫn sử dụng bàn gọi Bosch PLE-2CS Bosch PLE-2CS PDF
Hướng dẫn sử dụng power amply Bosch PLE-1P120-EU, PLE-1P240-EU Bosch PLE-1P120-EU, PLE-1P240-EU PDF
Hướng dẫn sử dụng bàn gọi Bosch LBB1946/00, Bosch LBB1941/00 Bosch LBB1946/00, Bosch LBB1941/00 PDF
Hướng dẫn sử dụng amply mixer Bosch PLE-10M2-EU Bosch PLE-10M2-EU PDF
  • Uy tín hàng đầu Sản phẩm độc quyền

  • Miễn phí vận chuyển Nội thành HCM, Hà Nội

  • Giao hàng tận nơi Thu tiền tận nhà

  • Thanh toán linh hoạt Thanh toán sau (COD)

tca trung chính audio

hệ thống âm thanh hội thảo TOA / Loa hội trường / Mixer / Micro / Đèn sân khấu / TOA / Kèn/Guitar / Phụ kiện âm thanh / Loa sân khấu / Loa tích hợp / Âm Ly / Hệ thống hội thảo BOSCH / Hệ thống âm thanh thông báo TOA / Hệ thống âm thanh thông báo Bosch / Hệ thống thông báo ITC / Hệ thống thông báo AV / Hệ thống thông báo HoneyWell / Hệ thống hội thảo ITC / Hệ thống hội thảo JTS / Hệ thống phiên dịch TOA / Hệ thống phiên dịch Bosch / Hệ thống phiên dịch JTS / Loa gắn trần / Loa nén / Loa cầm tay MegaPhone / Equalizer karaoke / Loa Array / Hội nghị truyền hình - Phòng họp trực tuyến / Hệ thống âm thanh thông báo INTER-M / Amply phân vùng / Loa hộp / Loa cột / Micro thông báo PA / Thiết bị hệ thống PA thông báo / Loa sân vườn / AmPly PA + cục đẩy công suất / Piano/Organ / Dây cáp / Thiết bị phòng thu / Dàn âm thanh / Power - Công suất / Loa karaoke / Micro Karaoke / Thiết bị xử lý âm thanh / Amply karaoke / Thiết bị âm thanh cũ / Power karaoke / Mixer karaoke / Hệ thống hội thảo Shure / Đầu màn karaoke / Hệ thống hội thảo Sennheiser /
Lên trên gui bao gia