Micro cổ ngỗng, Mic cổ ngỗng, micro hội nghị cổ ngỗng, micro hội họp

Micro cổ ngỗng, Mic cổ ngỗng, micro hội nghị cổ ngỗng, micro hội họp

Micro cổ ngỗng sử dụng cho hội trường, phòng họp, sử dụng cho mục đích hội họp, hỗ trợ khả năng giao tiếp giữa các đại biểu, người tham gia cuộc họp với nhau. Thiết kế micro sử dụng một phần cổ ngỗng cần kích thước dài dễ dàng điều chỉnh vị trí đầu micro thích hợp với vị trí miệng người nói. Micro sử dụng một bàn micro để cố định, đặt micro trên bàn. Trên bàn micro thường được tích hợp sẵn loa cho nhiệm vụ tái tạo âm thanh giọng nói trong cuộc họp.
Micro cổ ngỗng

Sản phẩm Micro cổ ngỗng

DỰ ÁN Micro cổ ngỗng, Mic cổ ngỗng, micro hội nghị cổ ngỗng, micro hội họp

Âm thanh hội trường: phòng họp, sân khấu biểu diễn Chi cục thuế Ứng Hòa, Hà Nội
Âm thanh hội trường: phòng họp, sân khấu biểu diễn Chi cục thuế Ứng Hòa, Hà Nội
Âm thanh hội trường: phòng họp, sân khấu biểu diễn Chi cục thuế Ứng Hòa, Hà Nội
Hệ thống âm thanh thông báo cho văn phòng công ty SCC
Hệ thống âm thanh thông báo cho văn phòng công ty SCC
công ty cổ phần SCC rất hài lòng với hệ thống thông báo hoạt động hoàn hảo cùng tốc độ thi công của Trung Chính Audio

Micro cổ ngỗng thiết kế chuyên dụng cho lắp đặt âm thanh phòng họp. TCA - Trung Chính AUdio là đơn vị cung cấp micro hãng TOA, Bosch chính hãng đầy đủ giấy tờ, chứng chỉ sản phẩm, cung cấp giải pháp âm thanh dự án.

Hệ thống micro cổ ngỗng sử dụng cho các đại biểu, chủ tọa cuộc họp với các chức năng như thu âm giọng nói, tái tạo âm thanh giọng nói, các chức năng phát biểu, bỏ phiếu....

Micro cổ ngỗng

Kinh nghiệm Micro