thiết bị hội thảo JTS

thiết bị hội thảo JTS

Thiết bị âm thanh hội thảo bao gồm micro cổ ngỗng, loa hộp, tăng âm thanh, bộ điều khiển thiết bị trung tâm, thiết bị phiên dịch sử dụng, ứng dụng trong âm thanh phòng họp, hội nghị. JTS cung cấp các tùy chọn micro cổ ngỗng, bộ thiết bị trung tâm sử dụng trong cấu hình âm thanh hội thảo phòng họp. TCA - Trung Chính Audio ưa chuộng, ưu tiên sử dụng kết hợp giữa thiết bị âm thanh TOA + JTS tạo ra cấu hình âm thanh chất lượng, giá tốt.

Thiết bị hội thảo

Sản phẩm Thiết bị hội thảo

DỰ ÁN thiết bị hội thảo JTS

Âm thanh hội trường: phòng họp, sân khấu biểu diễn Chi cục thuế Ứng Hòa, Hà Nội
Âm thanh hội trường: phòng họp, sân khấu biểu diễn Chi cục thuế Ứng Hòa, Hà Nội
Âm thanh hội trường: phòng họp, sân khấu biểu diễn Chi cục thuế Ứng Hòa, Hà Nội
Hệ thống âm thanh thông báo cho văn phòng công ty SCC
Hệ thống âm thanh thông báo cho văn phòng công ty SCC
công ty cổ phần SCC rất hài lòng với hệ thống thông báo hoạt động hoàn hảo cùng tốc độ thi công của Trung Chính Audio

Các thiết bị hội thảo cơ bản của Hệ thống âm thanh hội thảo bao gồm:

Micro chủ tọa: Micro chủ tọa thường dùng micro dạng cổ ngỗng, có tích hợp sẵn loa trên bàn micro. Ngoài ra, micro còn được trang bị thêm các nút ưu tiên trong quá trình sử dụng, phát biểu, ngắt micro. Các tính năng chỉ có riêng trên thiết bị hội nghị chủ tọa.

Micro đại biểu: Một hệ thống phòng họp có thể có 1 hoặc 2 micro chủ tọa và hàng chục micro đại biểu tại từng vị trí người ngồi tham gia. Thiết bị sử dụng số lượng lớn, dạng cổ ngỗng, được kết nối nối tiếp với nhau trên bàn họp. Micro có thể có thêm các chức năng phát biểu, xin phát biểu ý kiến, biểu quyết bỏ phiếu để phục vụ cuộc họp được tốt hơn.

Bộ điều khiển trung tâm: Là thiết bị hội thảo quan trọng nhất, là trung tâm của Hệ thống âm thanh hội thảo, hội nghị. Có nhiệm vụ cung cấp nguồn DC cho Micro chủ tịch và tất cả các Micro đại biểu, kết nối, giám sát cũng như điều khiển hệ thống micro hoạt động theo các chế độ phù hợp với yêu cầu sử dụng.

Thiết bị hội thảo

Kinh nghiệm Micro