Trở kháng của microphone (Microphone Impedance)

Dây micro tận cùng phải vào một thiết bị có trở kháng input phù hợp hợp lý với giải trở kháng được chỉ định của microphone hay được điều chỉnh bằng một thiết bị phù hợp với trở kháng, vì vậy những yêu cầu về điện của microphone và mixer đều tương thích.

Những giải trở kháng microhphone chiếm ưu thế

Trở kháng input thực tế (load) của mixer nên gấp ít nhất năm lần so với trở kháng output thực tế (nguồn trở kháng) của những microphone chính, nếu không, đôi khi dẫn tới suy thoái tín hiệu.

Những giải trở kháng microphone gần đúng sau đây đã chiếm ưu thế trong ngành công nghiệp âm thanh.

Micro trở kháng cao -high-impedace micro- (trở kháng đầu ra ~ 5000 ohms hay hơn) thường tận cùng tại input mixer có tầm hoạt động tại 25.000 ohms hay giải cao hơn.

Micro trở kháng thấp -low-imperdance micro- (trở kháng đầu ra ~ 150 - 400 ohms) thường tận cùng tại input mixer tại giải 1.500-5.000 ohms.

Micro trở kháng rất thấp -very low-impedance micro- (~ 20-75 ohms) (ban đầu sử dụng trong những hệ thống phát sóng và phòng thu âm, hiện nay hiếm khi sử dụng) được thiết kế để tận cùng tại trở kháng đầu vào khoảng 150-600 ohm. Đây là loại micro hoàn toàn có khả năng tận cùng tại đầu vào thiết bị hiện đại theo tiêu-chuẩn cân bằng, nhưng có thể có mức độ tín hiệu thấp tại input mixer nói chung điều chỉnh tăng input cho phù hợp sẽ là một vấn đề đơn giản.

Thông thường, cách phân loại micro này sẽ hoạt động đúng cách khi cắm vào input mixer có phân loại tương tự.

Trong hầu hết trường hợp, trở kháng đầu vào cao sử dụng phone jack ¼” cho đầu vào và một dây dẫn không cân bằng. Trở kháng thấp thường cung cấp đầu vào lỗ cắm đầu vào XLR (hình 5.18) với tận cùng là cân bằng-balanced (pin 2 và 3 là đường dẫn tín hiệu; pin 1 là giáp chắn-shield). Đầu vào cân bằng đôi khi dùng jack TRS, mặc dù điều này không phải là thiết kế bình thường đối với input của microphone.

Micro TOA EC 100M

Trở kháng của microphone (Microphone Impedance)

Microphone EC-100M được trang bị bằng một điện tử rung chuông khởi động. Nó có thể được vận hành dễ dàng như micro loại bình thường, và có thể được sử dụng trong bất kỳ vị trí nào. Thiết kế tiết kiệm điện EC-100M cho phép nó được vận hành trong khoảng 2 năm (trên giả định rằng nó được sử dụng 150 lần một ngày) trên hai pin R14P. (Nó là rất cao nên pin được thay thế sau mỗi 2 năm để tránh rò rỉ pin.) Nhiều hướng năng động, micro được xây dựng với đơn vị kêu vang điện tử.

Xem thêm:

TCA lắp đặt âm thanh