Mic karaoke > 2 triệu

Dòng micro cao cấp sân khấu, hội trường, karaoke chuyên nghiệp cho dải trung, trầm âm giọng nói sáng hơn trong tầm giá

Kinh nghiệm Micro Karaoke