Loa hộp ITC

Loa hộp ITC gắn tường phát nhạc và thông báo: phân phối các dòng loa hộp PA

Video Loa hộp ITC

Kinh nghiệm Loa hộp